Feng Shui

Feng Shui udtales føng schwæ og betyder vind og vand.

Feng Shui er en filosofisk teori om indretning og arkitektur der har det formål at skabe et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser.

Princippet i Fengshui er, at man skal leve i harmoni med sine omgivelser. Man bliver påvirket af omgivelsernes og universets energier, og disse kan enten være gavnlige eller skadelige. Ved hjælp af Feng Shui kan man indrette sin tilværelse, så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse.