Månedens Box

Med et abonnement får du hver måned:

 • Månedens overraskelse (kommende nyhed i shoppen, som først præsenteres i månedens box)
 • Månedens pen
 • Månedens kort
 • Månedens Motiv (Runde eller firkantede sten)
 • 1-4 ekstra produkter (ex. accessories, opbevaring mm.)
  Ved abonnement betales der hver måned d. 1. og du binder dig for min. 3 måneder. Boxene afsendes omkring d. 15-20.

  Opsigelse skal ske inden udgangen af en ny periode. (mellem 2.-20.)

  Der gives ikke penge retur for et ikke brugt abonnement, eller ved opsigelse før tid.